Máy chiếu

Các sản phẩm CASIO có sẵn ở đây cũng như nơi để mua và nơi nhận hỗ trợ khách hàng bằng tiếng bản ngữ của bạn.

Yêu cầu mua máy chiếu dữ liệu dành cho các quốc gia khác

Vui lòng gửi một email bao gồm những thông tin sau của bạn bằng tiếng Anh. CASIO hoặc các đối tác CASIO có thể liên hệ với bạn qua email hoặc điện thoại.

E-mail:casio_projector@casio.co.jp

Thông tin của bạn1) Tên kiểu bạn quan tâm2) Tên bạn
3) Tên công ty4) Số điện thoại5) Địa chỉ e-mail6) Địa chỉ gửi thư

Chọn khu vực