Liên hệ với chúng tôi

Tìm hỗ trợ theo mục đích của bạn

Tìm thông tin liên lạc tại đây.

Sửa chữa/Phụ tùng sản phẩm

Tìm hiểu nơi bạn có thể sửa chữa sản phẩm CASIO của mình.

Hỗ trợ Kỹ thuật

Vẫn cần trợ giúp? Liên hệ với chúng tôi qua internet.

Tính khả dụng của Sản phẩm

Các sản phẩm CASIO có sẵn ở đây cũng như nơi để mua và nơi nhận hỗ trợ kỹ thuật bằng tiếng bản ngữ của bạn.


Lưu ý