โปรเจคเตอร์

ผลิตภัณฑ์ CASIO ที่แสดงอยู่นี้จะมีข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่จำหน่ายและสถานที่ให้บริการสนับสนุนลูกค้าในภาษาท้องถิ่นของคุณ

การสอบถามข้อมูลการขายโปรเจคเตอร์สำหรับประเทศอื่นๆ

โปรดส่งอีเมล์พร้อมข้อมูลต่อไปนี้ของคุณมาเป็นภาษาอังกฤษ คุณอาจได้รับการติดต่อจาก CASIO หรือพันธมิตรของ CASIO ทางอีเมล์หรือทางโทรศัพท์

อีเมล์ :casio_projector@casio.co.jp

ข้อมูลของคุณ1) ชื่อรุ่นที่คุณสนใจ2) ชื่อของคุณ
3) ชื่อบริษัท4) หมายเลขโทรศัพท์5) อีเมล์แอดเดรส6) ที่อยู่

เลือกพื้นที่