เครื่องคิดเลข

เริ่ม หยุด

หมวดผลิตภัณฑ์

โรงเรียนและห้องทดลอง

เครื่องคิดเลขเหล่านี้เหมาะสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการการคำนวณทางวิทยาศาสตร์ เพื่อใช้งานในโรงเรียน ห้องทดลอง หรือโรงงาน เครื่องคิดเลขบางรุ่นมาพร้อมกับฟังก์ชันการคำนวณทางการเงินและการตั้งโปรแกรม

สำนักงาน

เครื่องคิดเลขที่ทนทานต่อการใช้งานเหมาะสำหรับการใช้ในสำนักงาน
เครื่องคิดเลขเหล่านี้ออกแบบมาเพื่อการทำงานที่รวดเร็วและแม่นยำ และมีคุณสมบัติฟังก์ชันการคำนวณที่หลากหลาย

ร้านค้า

เครื่องคิดเลขเหล่านี้มีขนาดที่พอดีและมีฟังก์ชันที่เหมาะสำหรับการใช้งานในร้านค้า ตัวอย่างเช่น เครื่องคิดเลขสำหรับการตรวจสอบที่เป็นที่ต้องการในหลายๆ ประเทศ ทั้งในเอเชีย และตะวันออกกลาง

ภาพยนตร์ (ภาษาอังกฤษ)
ภาพยนตร์ (ภาษาอังกฤษ)

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง