BABY-G

شروع توقف

مجموعه محصولات

G-SHOCK استحکام در طرحی گیرا و زنانه. این ساعت با طراحی مقاوم در برابر آب، در برابر افتادن یا رفتارهای خشن دیگر نیز مقاوم است.

فیلم

لینک‌های مرتبط