مثال

موارد استفاده LABEL IT!‎

دفاتر کار

بیمارستان‌ها و داروخانه‌ها

مکان‌های ساخت و ساز

انبارها

فروشگاه‌ها

نیروگاه‌ها

 

موارد استفاده Labemo‎

نوارچسبی قابل تهیه با استفاده آسان! Labemo برای کاربردهای مختلفی از کسب و کار مفید است!

برای دور میز

Business_images

برای دفاتر کار

Business_images

برای بیمارستان‌ها و داروخانه‌ها

Business_images

برای فروشگاه‌ها

Business_images

چاپگرهای برچسب

صفحه اصلی دسته‌ها