گزینه

پایه مخصوص


  • CS-2X

    طول 567 X عرض 520 X ارتفاع 789 میلی‌متر یا طول 718 X عرض 520 X ارتفاع 675 میلی‌متر

نیمکت


  • CB-7BK

    طول 600 × عرض 300 × ارتفاع 506 میلی‌متر *بدون پیش‌آمدگی‌ها


  • CB-7BN

    طول 600 × عرض 300 × ارتفاع 506 میلی‌متر *بدون پیش‌آمدگی‌ها

آداپتور AC


  • AD-E95100L

توصیه‌شده

لینک‌های مرتبط