Cấp độ chống nước

Cấp độ chống nước của đồng hồ CASIO

Khả năng chống nước: Có thể đeo khi nước bắn mà không có áp lực nước.

Khả năng chống nước ở độ sâu 50 mét: Có thể đeo khi sử dụng bồn rửa, khi bơi, chơi thể thao, ở vùng nước nông, nhưng không phải khi lặn có ống thở hoặc lặn có dưỡng khí.

Khả năng chống nước ở độ sâu 100 mét: Có thể đeo khi sử dụng bồn rửa, khi bơi, lặn ở hồ bơi, lặn có ống thở, nhưng không phải khi đi mô-tô nước hoặc lặn có dưỡng khí.

Khả năng chống nước ở độ sâu 200 mét: Có thể đeo khi sử dụng bồn rửa, khi bơi, lặn ở hồ bơi, lặn có ống thở, đi mô-tô nước, nhưng không phải khi lặn có dưỡng khí.

DIVER'S WATCH 200M: Có thể đeo khi lặn có dưỡng khí tại độ sâu không cần sử dụng khí heli.

  • ATM=Atmosphere (Khí quyển)
  • Chỉ những chiếc đồng hồ có đánh dấu dòng chữ “DIVER‘S WATCH 200M” mới đeo được khi lặn có dưỡng khí (có bình khí).
  • Ngay cả khi đồng hồ có khả năng chống nước, không vận hành các nút hoặc núm vặn của đồng hồ khi đồng hồ đang ở trong nước hoặc bị ướt.
    Tuy nhiên, các mẫu có vỏ “DIVER’S WATCH 200M” cho phép thao tác nút dưới nước.
  • Sau khi bị ngập trong nước biển, sử dụng nước ngọt để xả sạch muối và các chất bẩn khỏi đồng hồ.
  • Ngay cả khi đồng hồ có khả năng chống nước, tránh đeo đồng hồ trong bồn tắm hoặc ở những nơi sử dụng chất tẩy rửa (xà bông, dầu gội, v.v..).
    Những điều kiện như vậy có thể làm giảm khả năng chống nước.