PHIÊN BẢN SỐ LƯỢNG CÓ HẠN

Dòng sản phẩm

Honda Racing phiên bản số lượng có hạn

 • Dây đeo bằng da thật
  Dây đeo bằng da thật
 • Mobile link (Kết nối không dây sử dụng Bluetooth(R))
  Mobile link (Kết nối không dây sử dụng Bluetooth(R))

Phiên bản số lượng có hạn TOM’S

 • Dây đeo bằng nhựa
  Dây đeo bằng nhựa
 • Mobile link (Kết nối không dây sử dụng Bluetooth(R))
  Mobile link (Kết nối không dây sử dụng Bluetooth(R))

Liên kết có Liên quan