TE-7000S/TE-8000FLựa chọn

Tùy chọn

Nắp chống tràn


 • WT-77
  Dùng cho bàn phím gõ

 • WT-78
  Dùng cho bàn phím gõ

 • WT-79
  Dùng cho bàn phím PLU phẳng

Máy in gắn ngoài (nhiệt)


 • UP-370

Bộ khóa nhân viên


 • CLK-K23
  6 nhân viên

Cáp máy in gắn ngoài dùng cho UP-250 và UP-350


 • PRT-CB-8A
  3 mét

 • PRT-CB-8B
  5 mét

Bảng giao diện


 • STD

Giá đỡ bàn phím


 • SH-KIT10
  Dùng cho TE-8000F

Két nhiều ngăn


 • MDL-11

Bộ nguồn dùng cho UP-250/350


 • PS-180

Máy in chứng từ


 • SP-1300

Cáp máy in chứng từ dùng cho SP-1300


 • PRT-CB-8C

Khuyên dùng