TE-2200/TE-2400Lựa chọn

Tùy chọn

Nắp chống tràn


 • WT-82
  Dùng cho TE-2200

 • WT-87
  Dùng cho TE-2400

Máy in gắn ngoài (nhiệt)


 • UP-370

Khay tiền mặt M


 • CTR-56

Cáp máy in gắn ngoài dùng cho UP-250 và UP-350


 • PRT-CB-8A
  3 mét

 • PRT-CB-8B
  5 mét

Máy in chứng từ


 • SP-1300

Cáp máy in chứng từ dùng cho SP-1300


 • PRT-CB-8C

Khuyên dùng