Thiết bị đầu cuối hỗ trợ kinh doanh

Business Support Terminal

Dòng sản phẩm

Thiết bị đầu cuối có thể mở rộng dành cho cơ sở kinh doanh đem đến các giải pháp mở rộng và phát triển cùng với khách hàng.

V-R7000 / V-R7100

V-R7000 / V-R7100

Nền tảng mới để đổi mới ngành bán lẻ và chuyển đổi PoS

V-R200

V-R200

Biến thể màu

  • V-R200 Black
  • V-R200 White

Thiết bị đầu cuối POS tất cả trong một kết hợp đầy đủ các khả năng trong thiết kế thân máy tinh tế.

V-R100

V-R100

Thiết bị đầu cuối có thể mở rộng dành cho cơ sở kinh doanh đem đến các giải pháp mở rộng và phát triển cùng với khách hàng.