Mẫu máy tầm siêu ngắn

超短焦点モデル

Dòng sản phẩm

3500 lumen

XJ-UT352WN

XJ-UT352WN

MỚI
WXGA Real 3500 lumen

 • 3500 lumen
  3500 lumen
 • Mẫu máy WXGA Real
  Mẫu máy WXGA Real
 • Mạng (Tùy chọn)
XJ-UT352W

XJ-UT352W

MỚI
WXGA Real 3500 lumen

 • 3500 lumen
  3500 lumen
 • Mẫu máy WXGA Real
  Mẫu máy WXGA Real
XJ-UT351WN

XJ-UT351WN

WXGA Real 3500 lumen

 • 3500 lumen
  3500 lumen
 • Mẫu máy WXGA Real
  Mẫu máy WXGA Real
 • Network Connection
  Network Connection
XJ-UT351W

XJ-UT351W

WXGA Real 3500 lumen

 • 3500 lumen
  3500 lumen
 • Mẫu máy WXGA Real
  Mẫu máy WXGA Real

3100 lumen

XJ-UT312WN

XJ-UT312WN

MỚI
WXGA Real 3100 lumen

 • 3100 lumen
  3100 lumen
 • Mẫu máy WXGA Real
  Mẫu máy WXGA Real
 • Mạng (Tùy chọn)
XJ-UT311WN

XJ-UT311WN

WXGA Real 3100 lumen

 • 3100 lumen
  3100 lumen
 • Mẫu máy WXGA Real
  Mẫu máy WXGA Real
 • Network Connection
  Network Connection

Liên kết có Liên quan