Mẫu máy tầm siêu ngắn

超短焦点モデル

Dòng sản phẩm

3500 lumen

XJ-UT351W

XJ-UT351W

WXGA Real 3500 lumen

 • Mẫu máy WXGA Real
  Mẫu máy WXGA Real
 • 3500 lumen
  3500 lumen
XJ-UT351WN

XJ-UT351WN

WXGA Real 3500 lumen

 • 3500 lumen
  3500 lumen
 • Mẫu máy WXGA Real
  Mẫu máy WXGA Real
 • Network Connection
  Network Connection

3100 lumen

XJ-UT311WN

XJ-UT311WN

WXGA Real 3100 lumen

 • Network Connection
  Network Connection
 • 3100 lumen
  3100 lumen
 • Mẫu máy WXGA Real
  Mẫu máy WXGA Real

Liên kết có Liên quan