Mẫu máy cao cấp

Hình ảnh Mẫu máy cao cấp

Dòng sản phẩm

4000 lumen

XJ-S400UN

XJ-S400UN

MỚI
WUXGA Real 4000 lumen

 • 4000 lumen
  4000 lumen
 • Mẫu máy WUXGA Real
  Mẫu máy WUXGA Real
 • Mạng (Tùy chọn)
XJ-S400U

XJ-S400U

MỚI
WUXGA Real 4000 lumen

 • 4000 lumen
  4000 lumen
 • Mẫu máy WUXGA Real
  Mẫu máy WUXGA Real
XJ-S400WN

XJ-S400WN

MỚI
WXGA Real 4000 lumen

 • 4000 lumen
  4000 lumen
 • Mẫu máy WXGA Real
  Mẫu máy WXGA Real
 • Mạng (Tùy chọn)
XJ-S400W

XJ-S400W

MỚI
WXGA Real 4000 lumen

 • 4000 lumen
  4000 lumen
 • Mẫu máy WXGA Real
  Mẫu máy WXGA Real

Liên kết có Liên quan