Tập hợp đèn thay thế

Tập hợp đèn thay thế

Tuổi thọ trung bình của đèn khoảng 2000 giờ, tùy thuộc vào điều kiện sử dụng. Sau 2000 giờ, một thông báo sẽ xuất hiện để cảnh báo người dùng về việc thay đèn.
Khuyến khích việc dự trữ bóng đèn thay thế chính hãng từ trước.

Máy chiếu siêu mỏng

YL-6B

Mẫu máy: XJ-S68/XJ-S63

YL-5B

Mẫu máy: XJ-S58/XJ-S53

YL-5A

Mẫu máy: XJ-S57/XJ-S52

YL-4B

Mẫu máy: XJ-S48/XJ-S43/XJ-S33/XJ-S43W

YL-4A

Mẫu máy: XJ-SC215/XJ-SC210/XJ-S47/XJ-S42/XJ-S46/XJ-S41

YL-3B

Mẫu máy: XJ-S38/XJ-S33

YL-3A

Mẫu máy: XJ-S37/XJ-S32/XJ-S36/XJ-S31/XJ-S35/XJ-S30

YL-43

Mẫu máy: XJ-S46/XJ-S41* chỉ để lắp treo trên trần nhà

 

YL-36

Mẫu máy: XJ-S36/XJ-S31* chỉ để lắp treo trên trần nhà

Các máy chiếu khác

YL-41

Mẫu máy: XJ-560/XJ-460

YL-40

Mẫu máy: XJ-450

YL-31

Mẫu máy: XJ-360

YL-30

Mẫu máy: XJ-350

Máy chiếu Green Slim

Nguồn sáng của máy chiếu dòng Green Slim dùng laser và LED mà không dùng đèn thủy ngân áp suất cao thông thường.

  • Tuổi thọ ước tính của nguồn sáng là khoảng 20.000 giờ.
  • Khi nguồn sáng không thể chiếu sáng hoặc có sự sụt giảm có thể nhận thấy về độ sáng tức là tuổi thọ của nguồn sáng đang hết.

Liên hệ với đại lý chính hãng hoặc trung tâm dịch vụ CASIO được ủy quyền để thay thế.