Mẫu máy Green Slim

Green Slim Models

Dòng sản phẩm

3000 lumen

XJ-A257

XJ-A257

WXGA Real 3000 lumen

 • 3000 lumen
  3000 lumen
 • Mẫu máy WXGA Real
  Mẫu máy WXGA Real
 • 2,3kg
  2,3kg
 • Network Connection
  Network Connection
XJ-A252

XJ-A252

WXGA Real 3000 lumen

 • 3000 lumen
  3000 lumen
 • Mẫu máy WXGA Real
  Mẫu máy WXGA Real
 • 2,3kg
  2,3kg

2500 lumen

XJ-A247

XJ-A247

WXGA Real 2500 lumen

 • 2500 ANSI lumen
  2500 ANSI lumen
 • Mẫu máy WXGA Real
  Mẫu máy WXGA Real
 • 2,3kg
  2,3kg
 • Network Connection
  Network Connection
XJ-A242

XJ-A242

WXGA Real 2500 lumen

 • 2500 ANSI lumen
  2500 ANSI lumen
 • Mẫu máy WXGA Real
  Mẫu máy WXGA Real
 • 2,3kg
  2,3kg
XJ-A147

XJ-A147

XGA Real 2500 lumen

 • 2500 ANSI lumen
  2500 ANSI lumen
 • Mẫu máy XGA Real
  Mẫu máy XGA Real
 • 2,3kg
  2,3kg
 • Network Connection
  Network Connection
XJ-A142

XJ-A142

XGA Real 2500 lumen

 • 2500 ANSI lumen
  2500 ANSI lumen
 • Mẫu máy XGA Real
  Mẫu máy XGA Real
 • 2,3kg
  2,3kg

Liên kết có Liên quan