Mẫu máy lõi

エントリーモデル

Dòng sản phẩm

3500 lumen

XJ-V110W

XJ-V110W

WXGA Real 3500 lumen

 • 3500 lumen
  3500 lumen
 • Mẫu máy WXGA Real
  Mẫu máy WXGA Real

3300 lumen

XJ-V10X

XJ-V10X

XGA Real 3300 lumen

 • 3300 lumen
  3300 lumen
 • Mẫu máy XGA Real
  Mẫu máy XGA Real

3000 lumen

XJ-V100W

XJ-V100W

WXGA Real 3000 lumen

 • 3000 lumen
  3000 lumen
 • Mẫu máy WXGA Real
  Mẫu máy WXGA Real
XJ-V2

XJ-V2

XGA Real 3000 lumen

 • 3000 lumen
  3000 lumen
 • Mẫu máy XGA Real
  Mẫu máy XGA Real

2700 lumen

XJ-V1

XJ-V1

XGA Real 2700 lumen

 • 2700 lumen
  2700 lumen
 • Mẫu máy XGA Real
  Mẫu máy XGA Real

Liên kết có Liên quan