Mẫu máy tiên tiến

アドバンスドモデル

Dòng sản phẩm

3500 lumen

XJ-F211WN

XJ-F211WN

MỚI
WXGA Real 3500 lumen

 • 3500 lumen
  3500 lumen
 • Mẫu máy WXGA Real
  Mẫu máy WXGA Real
 • Mạng (Tùy chọn)
XJ-F101W

XJ-F101W

MỚI
WXGA Real 3500 lumen

 • 3500 lumen
  3500 lumen
 • Mẫu máy WXGA Real
  Mẫu máy WXGA Real
XJ-F210WN

XJ-F210WN

WXGA Real 3500 lumen

 • 3500 lumen
  3500 lumen
 • Mẫu máy WXGA Real
  Mẫu máy WXGA Real
 • Network Connection (tùy chọn)
XJ-F100W

XJ-F100W

WXGA Real 3500 lumen

 • 3500 lumen
  3500 lumen
 • Mẫu máy WXGA Real
  Mẫu máy WXGA Real

3300 lumen

XJ-F21XN

XJ-F21XN

MỚI
XGA Real 3300 lumen

 • 3300 lumen
  3300 lumen
 • Mẫu máy XGA Real
  Mẫu máy XGA Real
 • Mạng (Tùy chọn)
XJ-F11X

XJ-F11X

MỚI
XGA Real 3300 lumen

 • 3300 lumen
  3300 lumen
 • Mẫu máy XGA Real
  Mẫu máy XGA Real
XJ-F20XN

XJ-F20XN

XGA Real 3300 lumen

 • 3300 lumen
  3300 lumen
 • Mẫu máy XGA Real
  Mẫu máy XGA Real
 • Network Connection (tùy chọn)
XJ-F10X

XJ-F10X

XGA Real 3300 lumen

 • 3300 lumen
  3300 lumen
 • Mẫu máy XGA Real
  Mẫu máy XGA Real

3000 lumen

XJ-F200WN

XJ-F200WN

WXGA Real 3000 lumen

 • 3000 lumen
  3000 lumen
 • Mẫu máy WXGA Real
  Mẫu máy WXGA Real
 • Network Connection (tùy chọn)

Liên kết có Liên quan