Chọn theo ngành

Vận chuyển / Hậu cần

Quản lý hàng nhập và hàng xuất

Quản lý sản phẩm bằng cách quét chúng ở mọi giai đoạn từ khi đến, chấp nhận đến khi xuất.
Chấp nhận và xuất chính xác cũng như truy cập thông tin hàng trong kho trong thời gian thực.

Quản lý hàng nhập và hàng xuất - Kiểu Hỗ trợ

Chọn hàng

Sử dụng hướng dẫn chọn để chỉ ra mặt hàng chọn và vị trí của chúng. Nhập kết quả chọn.
Phát hiện lỗi tại chỗ bằng cách quét ngay sau khi chọn. Cho phép phản hồi ngay với các thay đổi danh sách chọn bằng cách hiển thị danh sách chọn trên màn hình.

Chọn hàng - Kiểu Hỗ trợ

Quản lý giá kê hàng

Quản lý vị trí của các giá kê hàng, côngtenơ, hộp phân phối và thiết bị phân phối khác.
Tránh mất mát tài sản có giá trị của công ty bằng cách quản lý vị trí của thiết bị.

Quản lý giá kê hàng - Kiểu Hỗ trợ

Địa điểm giao hàng

Quét dữ liệu khi nhận, xuất và giao gói hàng, đồng thời theo dõi gói hàng trong thời gian thực bằng cách sử dụng giao tiếp W-LAN và/hoặc W-WAN.
Cung cấp thông tin theo dõi gói hàng cho khách hàng. Kiểm tra ngay vị trí của gói hàng bị mất hoặc giao sai.

Địa điểm giao hàng - Kiểu Hỗ trợ

Quản lý giao hàng

Sử dụng các thiết bị đầu cuối cầm tay và theo dõi GPS để xác nhận vị trí xe chở hàng, phân bổ phương tiện và quản lý tiến trình giao hàng.
Trung tâm giao hàng có thể xác định vị trí và tiến trình của tất cả các phương tiện và có thể triển khai hiệu quả các kế hoạch và hướng dẫn xuất phương tiện khẩn.

Quản lý giao hàng - Kiểu Hỗ trợ