Chọn theo ứng dụng

Tự động hóa lực lượng bán hàng

Bán hàng lưu động

Đại diện bán hàng của nhà sản xuất hoặc người bán buôn nhận đơn hàng và đưa ra đề xuất về mức hiển thị và mức hàng trong kho khi giao sản phẩm cho người bán lẻ. Thông tin nhận đơn hàng và giao hàng có thể được chuyển tiếp ngay tới trụ sở chính bằng giao tiếp W-WAN. Điều này cho phép truy vấn hàng trong kho và xử lý đơn hàng tại chỗ.

Bán hàng lưu động - Kiểu Hỗ trợ

Thông tin & hỗ trợ nhóm

Sử dụng các thiết bị đầu cuối cầm tay để trả lời câu hỏi của hành khách và cung cấp thông tin một cách chính xác, nhanh chóng. Cải thiện dịch vụ khách hàng bằng cách rút ngắn thời gian phản hồi và hiển thị bản đồ cũng như hình ảnh được hiển thị trên màn hình cho hành khách.

Thông tin & hỗ trợ nhóm - Kiểu Hỗ trợ

Tự động hóa lực lượng bán hàng

Tải xuống thông tin cần thiết từ máy chủ của công ty hoặc kiểm tra thông tin trong thời gian thực. Tạo các bản trình bày nâng cao với video và đồ họa. Lượng lớn thông tin có thể được tìm kiếm đồng thời, điều không thể với PC hoặc tài liệu giấy. Sử dụng hình ảnh để tạo bản trình bày hiệu quả cao và giảm việc sử dụng giấy.

Tự động hóa lực lượng bán hàng - Kiểu Hỗ trợ