Chọn theo ứng dụng

Đọc đồng hồ đo / Kiểm tra

Giá trị đọc trên đồng hồ

Nhập kết quả giá trị đọc trên đồng hồ và in hóa đơn từ máy in cài sẵn. Dữ liệu giá trị đọc trên đồng hồ có thể được chuyển tiếp ngay đến trụ sở chính bằng cách sử dụng giao tiếp W-WAN. Điều này làm giảm công việc văn phòng và chi phí nhân sự bằng cách cho phép nhân viên tại chỗ đi làm và ra về mà không cần 'bắt đầu công việc' bằng chân tay.

Giá trị đọc trên đồng hồ - Kiểu Hỗ trợ

Kiểm tra

Nhập dữ liệu an toàn tại nơi làm việc cho cột điện, thiết bị dưới mặt đất và thiết bị phân phối điện khác. Truyền dữ liệu trong thời gian thực bằng cách sử dụng giao tiếp W-WAN. Điều này có thể giúp xác nhận tiến trình với công việc đang được tiến hành và giao tiếp linh hoạt về các hướng dẫn khẩn và thông báo khác cho nhân viên.

Kiểm tra - Kiểu Hỗ trợ

Quản lý bình ga

Theo dõi việc phân phối bình ga bằng cách đọc mã vạch và thẻ RFID để giao hàng cho khách hàng, trả lại hoặc di chuyển giữa các phòng bán hàng. Nhập thông tin tại địa điểm có thể được sử dụng để chuẩn bị bản kê khai nhập kho, phiếu xuất và phiếu giao và để quản lý dữ liệu.

Quản lý bình ga - Kiểu Hỗ trợ

Bảo trì

Nhập dữ liệu để giữ bản ghi điện tử về chi tiết bảo trì đường sắt và kiểm tra bảo trì thay cho tài liệu giấy. Điều này có thể giúp tính toán ngay lập tức chi tiết kiểm tra và bảo trì, chuẩn bị báo cáo và quản lý tiến trình trong thời gian thực.

Bảo trì - Kiểu Hỗ trợ

Bảo trì

Lấy số đo và dữ liệu về tình trạng thiết bị trong khi kiểm tra. Nhập kết quả kiểm tra. Quản lý việc bảo trì và vận hành trang thiết bị một cách hiệu quả. Thông tin nhập có thể được sử dụng làm báo cáo, giảm đáng kể công việc viết báo cáo.

Bảo trì - Kiểu Hỗ trợ