Chọn theo ứng dụng

Quản lý hàng hóa

Nhận đặt hàng

Sử dụng thiết bị đầu cuối cầm tay cho nhiều công việc đặt mua hàng khác nhau, bao gồm đặt hàng thông thường bằng cách quét thẻ giá trên giá hàng và đặt hàng dựa trên dữ liệu để xác định số lượng đơn hàng, tham khảo lịch sử bán hàng và/hoặc hàng trong kho có sẵn. Điều này giúp giảm hàng ứ đọng và mất cơ hội bán hàng bằng cách nhập số lượng đơn hàng thích hợp trong khi tham khảo số lượng bán hàng thực tế, số lượng đơn hàng được đề xuất và hàng có trong kho được hiển thị trên màn hình rộng.

Nhận đặt hàng - Kiểu Hỗ trợ

Kiểm kê hàng hóa

Quét sản phẩm trên các giá trữ hàng hoặc trong kho và nhập số lượng hàng thực tế.
Bạn có thể kiểm kê hàng hóa đơn giản bằng cách quét mã vạch của giá hàng và nhập lượng hàng hóa thực tế đang có. Điều này giúp giảm đáng kể lỗi do con người và thời gian so với việc kiểm kê hàng hóa trên sổ sách được thực hiện qua kiểm tra bằng mắt.

Kiểm kê hàng hóa - Kiểu Hỗ trợ

Chuyển trong nội bộ kho

Khi chuyển sản phẩm từ kho có hàng sang kho không có hàng, quản lý việc chuyển bằng cách quét các sản phẩm tại kho xuất và kho nhập. Bạn có thể quản lý vị trí hàng hóa chính xác không có lỗi.

Chuyển trong nội bộ kho - Kiểu Hỗ trợ

Giảm giá

Khi thực hiện bán giảm giá, nhập thông tin giá mới bằng cách sử dụng thiết bị đầu cuối cầm tay, in nhãn giá trên máy in xách tay và đính chúng vào sản phẩm và giá trưng bày. Điều này giúp ngăn ngừa lỗi nhập và giảm giá trái phép tại máy tính tiền và có thể quản lý kết quả bán hàng.

Giảm giá - Kiểu Hỗ trợ

Điểm bán hàng di động

Báo cáo thông tin về lượng hàng bán và số tiền tới trụ sở chính từ các địa điểm sự kiện và cửa hàng nhỏ nơi không thể lắp đặt hệ thống POS. Điều này giúp bạn có thể thu được thông tin bán hàng chính xác và kịp thời mà không cần cài đặt hệ thống POS hoặc lắp đặt máy tính tiền.

Điểm bán hàng di động - Kiểu Hỗ trợ

Kiểm tra giá

Quét sản phẩm trên giá hàng và kiểm tra tính nhất quán giữa thông tin chính của sản phẩm và nhãn giá. Điều này giúp loại trừ khiếu nại do lỗi định giá tại máy tính tiền.

Kiểm tra giá - Kiểu Hỗ trợ