Chọn theo khu vực sử dụng

Công việc thực địa

Bán hàng lưu động

Đại diện bán hàng của nhà sản xuất hoặc người bán buôn nhận đơn hàng và đưa ra đề xuất về mức hiển thị và mức hàng trong kho khi giao sản phẩm cho người bán lẻ. Thông tin nhận đơn hàng và giao hàng có thể được chuyển tiếp ngay tới trụ sở chính bằng giao tiếp W-WAN. Điều này cho phép truy vấn hàng trong kho và xử lý đơn hàng tại chỗ.

Bán hàng lưu động - Kiểu Hỗ trợ

Tự động hóa lực lượng bán hàng

Tải xuống thông tin cần thiết từ máy chủ của công ty hoặc kiểm tra thông tin trong thời gian thực. Tạo các bản trình bày nâng cao với video và đồ họa. Lượng lớn thông tin có thể được tìm kiếm đồng thời, điều không thể với PC hoặc tài liệu giấy. Sử dụng hình ảnh để tạo bản trình bày hiệu quả cao và giảm việc sử dụng giấy.

Tự động hóa lực lượng bán hàng - Kiểu Hỗ trợ