Chọn theo ứng dụng

Tư vấn khách hàng

Thông tin sản phẩm

Order
Cung cấp thông tin về sản phẩm cho khách hàng như giải thích về sản phẩm và ý tưởng phối hợp. Điều này có thể giúp bạn cung cấp giải thích chính xác và đúng trọng tâm cho khách hàng.

Thông tin sản phẩm - Kiểu Hỗ trợ

Truy vấn kho hàng

Quét mã sản phẩm và hiển thị danh sách hàng trong kho chẳng hạn như hàng trong kho của mình, hàng trong kho khác và hàng trong kho trung tâm giao hàng cũng như hàng trong kho theo kích cỡ. Điều này có thể giúp giảm thời gian khách hàng chờ thông tin về hàng hóa và cải thiện dịch vụ khách hàng.

Truy vấn kho hàng - Kiểu Hỗ trợ

Dò tìm giá

Phản hồi ngay truy vấn về giá của khách hàng bằng cách lấy thông tin về giá từ trung tâm chứa thông tin về sản phẩm. Khi thỏa thuận giảm giá, hiển thị thông tin về giá cho mỗi loại sản phẩm trên màn hình của thiết bị đầu cuối cầm tay. Điều này giúp bạn có thể xác nhận tại chỗ về giá bán thay vì xác nhận trên hệ thống POS và trả lời nhanh câu hỏi của khách hàng. Tăng hiệu quả bằng cách giảm thời gian cần phục vụ khách hàng và ngăn ngừa giảm giá quá mức bằng cách cho phép giảm giá dựa trên thông tin.

Dò tìm giá - Kiểu Hỗ trợ

Giao hàng

Sắp xếp lịch trình giao sản phẩm trước khách hàng trong khi xem thông tin tính sẵn có trên màn hình thiết bị đầu cuối cầm tay.
Bằng cách dùng máy tính tại chỗ, giảm công việc giấy tờ trong kho. Nhận dạng kiểm soát xuất bằng xe trong thời gian thực tại trung tâm phân phối.

Giao hàng - Kiểu Hỗ trợ

Quản lý khách hàng

Nhận lịch sử mua hàng, tùy chọn mua hàng và thông tin kích cỡ của khách hàng bằng cách quét mã vạch trên thẻ thành viên. Điều này giúp cung cấp thông tin khách hàng hiệu quả. Các cửa hàng chi nhánh có thể cung cấp dịch vụ khách hàng mức cao bất kể khách hàng ghé thăm cửa hàng nào bằng cách chia sẻ thông tin thành viên giữa các cửa hàng.

Quản lý khách hàng - Kiểu Hỗ trợ

Báo giá

Nhân viên bán hàng trợ giúp khách hàng, nhập sản phẩm họ mong muốn. Cung cấp ngay lập tức báo giá tại quầy dịch vụ. Tạo báo giá cạnh tranh bằng cách đính kèm ảnh sản phẩm được chụp bằng máy ảnh cài sẵn.
Điều này giúp tăng hiệu quả trong việc phục vụ khách hàng bằng cách cho phép xác nhận các báo giá trước đó và các chi tiết khác trong lịch sử dịch vụ khách hàng trong quá khứ. Tăng số lượt quay lại ghé thăm cửa hàng bằng cách cung cấp báo giá với ảnh đính kèm.

Báo giá - Kiểu Hỗ trợ