Tùy chọn

Giá đỡ


 • HA-N60IO
  Giá đỡ tùy chọn này giúp truyền dữ liệu và tệp giữa thiết bị đầu cuối DT-970 và PC qua giao diện USB. Giá đỡ không cần bộ đổi nguồn AC để lấy điện hoạt động.

 • HA-N62IO
  Giá đỡ tùy chọn này cho phép tải xuống và tải lên dữ liệu tệp và hệ thống giữa thiết bị đầu cuối DT-970 và PC qua kết nối USB hoặc LAN. Giá đỡ yêu cầu có bộ đổi nguồn AC chuyên dụng AD-S42120C để lấy điện hoạt động.

Bộ đổi nguồn AC


 • AD-S15050B
  Đầu vào định mức; 100 đến 240 VAC, 50/60 Hz
  Đầu ra định mức; 5 VDC 3,0 A
  Trọng lượng; xấp xỉ 250 g
  Dây nguồn không đi kèm với bộ đổi nguồn. Dây nguồn được tùy chọn cung cấp riêng.
  AC-CORD-EU cho Châu Âu, AC-CORD-US cho Hoa Kỳ và Canada, AC-CORD-TW cho Đài Loan, AC-CORD-KR cho Hàn Quốc, AC-CORD-AU cho Úc

 • AD-S42120C
  Đầu vào định mức; 100 đến 240 VAC, 50/60 Hz
  Đầu ra định mức; 12 VDC 3,5 A
  Trọng lượng; khoảng 199 g
  Dây nguồn không đi kèm với bộ đổi nguồn. Dây nguồn được cung cấp riêng theo tùy chọn.
  AC-CORD-EU cho Châu Âu, AC-CORD-US cho Hoa Kỳ và Canada, AC-CORD-TW cho Đài Loan, AC-CORD-KR cho Hàn Quốc, AC-CORD-AU cho Úc


 • HA-N64AT
  Đây là tùy chọn bổ sung cho phép sử dụng HA-E60IO cho thiết bị đầu cuối cầm tay DT-970.

 • HA-N81USBC
  Cáp kết nối Bộ phận DT-970 với PC bằng giao diện USB được tích hợp.

Giá đỡ cơ bản hình cầu


 • HA-E60IO
  Giá đỡ này giúp truyền dữ liệu và tệp giữa thiết bị đầu cuối và máy tính qua giao diện USB tích hợp. Bạn cần phải gắn HA-N64AT vào giá đỡ này để sử dụng thiết bị đầu cuối cầm tay DT-970.

Liên kết có Liên quan