KL-820Lựa chọn

Tùy chọn

Bộ đổi nguồn AC


 • AD-A95100

Băng giấy linh hoạt dành cho cáp (5,5m)


 • XR-12HMWE

  Chiều rộng:12mm

  ĐEN trên TRẮNG


 • XR-18HMWE

  Chiều rộng:18mm

  ĐEN trên TRẮNG


 • XR-9HMWE

  Chiều rộng:9mm

  ĐEN trên TRẮNG

Băng giấy màu (8 m)


 • XR-12BU1

  Chiều rộng:12mm

  ĐEN trên XANH


 • XR-12GD1

  Chiều rộng:12mm

  ĐEN trên VÀNG


 • XR-12GN1

  Chiều rộng:12mm

  ĐEN trên XANH LỤC


 • XR-12RD1

  Chiều rộng:12mm

  ĐEN trên ĐỎ


 • XR-12SR1

  Chiều rộng:12mm

  ĐEN trên BẠC


 • XR-12WE1

  Chiều rộng:12mm

  ĐEN trên TRẮNG


 • XR-12X1

  Chiều rộng:12mm

  ĐEN trên TRONG SUỐT


 • XR-12YW1

  Chiều rộng:12mm

  ĐEN trên VÀNG


 • XR-18BU1

  Chiều rộng:18mm

  ĐEN trên XANH


 • XR-18GD1

  Chiều rộng:18mm

  ĐEN trên VÀNG


 • XR-18GN1

  Chiều rộng:18mm

  ĐEN trên XANH LỤC


 • XR-18RD1

  Chiều rộng:18mm

  ĐEN trên ĐỎ


 • XR-18SR1

  Chiều rộng:18mm

  ĐEN trên BẠC


 • XR-18WE1

  Chiều rộng:18mm

  ĐEN trên TRẮNG


 • XR-18X1

  Chiều rộng:18mm

  ĐEN trên TRONG SUỐT


 • XR-18YW1

  Chiều rộng:18mm

  ĐEN trên VÀNG


 • XR-24BU1

  Chiều rộng:24mm

  ĐEN trên XANH


 • XR-24GN1

  Chiều rộng:24mm

  ĐEN trên XANH LỤC


 • XR-24RD1

  Chiều rộng:24mm

  ĐEN trên ĐỎ


 • XR-24WE1

  Chiều rộng:24mm

  ĐEN trên TRẮNG


 • XR-24X1

  Chiều rộng:24mm

  ĐEN trên TRONG SUỐT


 • XR-24YW1

  Chiều rộng:24mm

  ĐEN trên VÀNG


 • XR-6GN1

  Chiều rộng:6mm

  ĐEN trên XANH LỤC


 • XR-6RD1

  Chiều rộng:6mm

  ĐEN trên ĐỎ


 • XR-6WE1

  Chiều rộng:6mm

  ĐEN trên TRẮNG


 • XR-6X1

  Chiều rộng:6mm

  ĐEN trên TRONG SUỐT


 • XR-6YW1

  Chiều rộng:6mm

  ĐEN trên VÀNG


 • XR-9BU1

  Chiều rộng:9mm

  ĐEN trên XANH


 • XR-9GD1

  Chiều rộng:9mm

  ĐEN trên VÀNG


 • XR-9GN1

  Chiều rộng:9mm

  ĐEN trên XANH LỤC


 • XR-9RD1

  Chiều rộng:9mm

  ĐEN trên ĐỎ


 • XR-9SR1

  Chiều rộng:9mm

  ĐEN trên BẠC


 • XR-9WE1

  Chiều rộng:9mm

  ĐEN trên TRẮNG


 • XR-9X1

  Chiều rộng:9mm

  ĐEN trên TRONG SUỐT


 • XR-9YW1

  Chiều rộng:9mm

  ĐEN trên VÀNG

Băng giấy màu (Chữ màu • 8 m)


 • XR-12WEB1

  Chiều rộng:12mm

  XANH DƯƠNG trên TRẮNG


 • XR-12WER1

  Chiều rộng:12mm

  ĐỎ trên TRẮNG


 • XR-18WEB1

  Chiều rộng:18mm

  XANH DƯƠNG trên TRẮNG


 • XR-18WER1

  Chiều rộng:18mm

  ĐỎ trên TRẮNG


 • XR-9WEB1

  Chiều rộng:9mm

  XANH DƯƠNG trên TRẮNG


 • XR-9WER1

  Chiều rộng:9mm

  ĐỎ trên TRẮNG

Băng giấy huỳnh quang (5,5m)


 • XR-12FGN

  Chiều rộng:12mm

  ĐEN trên HUỲNH QUANG MÀU XANH LỤC


 • XR-12FOE

  Chiều rộng:12mm

  ĐEN trên HUỲNH QUANG MÀU CAM


 • XR-12FPK

  Chiều rộng:12mm

  ĐEN trên HUỲNH QUANG MÀU HỒNG


 • XR-12FYW

  Chiều rộng:12mm

  ĐEN trên HUỲNH QUANG MÀU VÀNG


 • XR-18FGN

  Chiều rộng:18mm

  ĐEN trên HUỲNH QUANG MÀU XANH LỤC


 • XR-18FOE

  Chiều rộng:18mm

  ĐEN trên HUỲNH QUANG MÀU CAM


 • XR-18FPK

  Chiều rộng:18mm

  ĐEN trên HUỲNH QUANG MÀU HỒNG


 • XR-18FYW

  Chiều rộng:18mm

  ĐEN trên HUỲNH QUANG MÀU VÀNG


 • XR-9FGN

  Chiều rộng:9mm

  ĐEN trên HUỲNH QUANG MÀU XANH LỤC


 • XR-9FOE

  Chiều rộng:9mm

  ĐEN trên HUỲNH QUANG MÀU CAM


 • XR-9FPK

  Chiều rộng:9mm

  ĐEN trên HUỲNH QUANG MÀU HỒNG


 • XR-9FYW

  Chiều rộng:9mm

  ĐEN trên HUỲNH QUANG MÀU VÀNG

Ống co nhiệt (2,5m)


 • XR-18HSWE

  Chiều rộng:18mm

  ĐEN trên TRẮNG


 • XR-9HSWE

  Chiều rộng:9mm

  ĐEN trên TRẮNG

Băng giấy dính có độ bền cao (5,5m)


 • XR-12GWE

  Chiều rộng:12mm

  ĐEN trên TRẮNG


 • XR-18GWE

  Chiều rộng:18mm

  ĐEN trên TRẮNG


 • XR-9GWE

  Chiều rộng:9mm

  ĐEN trên TRẮNG

Băng giấy (8m)


 • XR-12TWE

  Chiều rộng:12mm

  ĐEN trên TRẮNG


 • XR-18TWE

  Chiều rộng:18mm

  ĐEN trên TRẮNG


 • XR-9TWE

  Chiều rộng:9mm

  ĐEN trên TRẮNG

Băng giấy chất liệu dính khi là bằng bàn là (3,5m)


 • XR-12VWE

  Chiều rộng:12mm

  ĐEN trên TRẮNG

Khuyên dùng