KL-60

Kiểu máy dành cho cá nhân với các chức năng cơ bản!

  • Màn hình LCD 4 hàng số, 1 dòng.
  • Chiều cao in 5 mm/độ phân giải 160 dpi

Độ rộng của băng giấy có thể sử dụng được : 6mm - 12mm
6mm, 9mm, 12mm

Các tính năng

Màn hình LCD 4 hàng số, 1 dòng

Màn hình LCD 4 hàng số, 1 dòng

Màn hình LCD hiển thị một dòng 4 hàng số cho phép bạn xác nhận các tên bạn đã nhập trước khi in.

Xử lý các băng giấy có độ rộng 12, 9 và 6 mm.

Đầu in có chiều cao in 5mm/độ phân giải 160 dpi tối đa

In tối đa 2 dòng (băng giấy 12 hoặc 9mm).

Khả năng in 2 dòng giúp tăng tính tiện lợi khi tạo nhãn.

In tối đa 2 dòng (băng giấy 12 hoặc 9mm).

3 hiệu ứng ký tự

3 hiệu ứng ký tự

・Phông chữ cài sẵn: Sans-serif ・Xử lý 14 ngôn ngữ quốc gia ・Chức năng thông báo bằng tiếng Anh
・Bàn phím QWERTY ・Bộ nguồn: 6 x pin kiềm cỡ AA (LR6) (được bán riêng lẻ)

Khuyên dùng