LABEL IT!

label it

Dòng sản phẩm

KL-G2

KL-G2

Đầu vào, in và cắt băng giấy hiệu quả cao

  • Độ rộng của băng giấy có thể sử dụng được : 6mm - 24mm
KL-7400

KL-7400

Máy in nhãn dành cho doanh nghiệp để sử dụng trong mọi văn phòng và ngành nghề

  • Độ rộng của băng giấy có thể sử dụng được : 6mm - 24mm
KL-HD1

KL-HD1

Dễ dàng in nhãn ở bất cứ đâu

  • Độ rộng của băng giấy có thể sử dụng được : 6mm - 18mm
KL-820

KL-820

Kiểu máy đa chức năng dành cho văn phòng với băng giấy có độ rộng lên tới 24 mm!

  • Độ rộng của băng giấy có thể sử dụng được : 6mm - 24mm
KL-130

KL-130

Nhỏ gọn với các chức năng mạnh mẽ

  • Độ rộng của băng giấy có thể sử dụng được : 6mm - 18mm
KL-120

KL-120

Kiểu máy tiện ích dành cho gia đình để sắp xếp ngôi nhà của bạn!

  • Độ rộng của băng giấy có thể sử dụng được : 6mm - 18mm
KL-60

KL-60

Kiểu máy dành cho cá nhân với các chức năng cơ bản!

  • Độ rộng của băng giấy có thể sử dụng được : 6mm - 12mm