Ví dụ

Sử dụng LABEL IT!

Văn phòng

Bệnh viện & Hiệu thuốc

Trường học

Công trường xây dựng

Cửa hàng

Nhà máy

 

Sử dụng Labemo

Băng giấy giá cả hợp lý và dễ dàng sử dụng! Labemo tiện dụng với nhiều ứng dụng kinh doanh khác nhau!

Dùng cho bàn làm viêc

Business_images

Dùng cho văn phòng

Business_images

Dùng cho bệnh viện và hiệu thuốc

Business_images

Dùng cho các cửa hàng

Business_images