Vui lòng thận trọng với các trường hợp giả mạo, lừa đảo sử dụng Danh tính của Casio

Cảm ơn bạn đã luôn hỗ trợ.

Gần đây chúng tôi đã chú ý đến hoạt động đáng ngờ liên quan đến các email khả nghi sử dụng tên miền “casio-co-jp.com” có vẻ như được gửi từ Casio hoặc từ nhân viên của Casio.

Những người gửi email sử dụng tên miền này hoàn toàn không có mối quan hệ nào với Casio hoặc các công ty thuộc tập đoàn của chúng tôi.

Bất cứ khi nào bạn nhận được email đáng ngờ từ một người bạn không quen biết, vui lòng tránh nguy cơ nhiễm vi-rút máy tính. Vui lòng đảm bảo xóa email mà không mở bất kỳ tập tin đính kèm nào hoặc nhấp vào bất kỳ liên kết nào. Vui lòng thận trọng không trả lời những email như vậy hoặc chia sẻ thông tin cá nhân với người gửi vì bạn có thể vô tình là nạn nhân của hoạt động lừa đảo hoặc phạm tội.

CASIO COMPUTER CO., LTD.