Nhạc cụ điện tử AR

Electronic Musical Instruments AR

AR (thực tế tăng cường) là một công nghệ hiển thị thông tin kỹ thuật số được tạo ra thông qua đồ họa máy tính và các kỹ thuật khác trên thế giới thực. Bằng cách sử dụng nhạc cụ điện tử AR, bạn có thể sử dụng điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng để kiểm tra xem kích thước và màu sắc của nhạc cụ có phù hợp với vị trí bạn muốn đặt nhạc cụ hay không. Hãy thử dùng AR!


Môi trường hoạt động

iOS
Hệ điều hành: iOS 13.1 trở lên, iPadOS
Trình duyệt: Safari, Chrome
Thiết bị: iPhone 6s trở lên, iPad Pro (tất cả các kiểu máy), iPad (thế hệ thứ năm trở lên)

Android
Hệ điều hành: Android 8.0 trở lên (Bắt buộc có phiên bản mới nhất đối với một số kiểu máy.)
Trình duyệt: Chrome
Thiết bị: Để biết danh sách các thiết bị được hỗ trợ, xem liên kết sau.
https://developers.google.com/ar/discover/supported-devices

  • Không thể sử dụng phần mềm này trên PC.
  • Ngay cả khi sử dụng các thiết bị được liệt kê là được hỗ trợ, không thể hiển thị trong một số trường hợp tùy thuộc vào thiết bị bạn đang sử dụng hoặc môi trường hệ điều hành.
  • Hình thức bên ngoài có thể khác với sản phẩm thực tế.
  • Màu sắc có thể khác nhau tùy vào môi trường. Hãy thử sản phẩm ở nơi được chiếu sáng tốt.
Mã QR
Truy cập từ điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng

Các sản phẩm hỗ trợ AR

Khởi chạy AR bằng cách chạm vào một trong các sản phẩm sau từ một thiết bị di động, chẳng hạn như điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng.

Casiotone CT-S1

Casiotone CT-S400

Casiotone LK-S450

Privia PX-S1100

Privia PX-S3100

CELVIANO Grand Hybrid GP-510BP

CELVIANO Grand Hybrid GP-310

Privia PX-770

CELVIANO AP-470


Hướng dẫn vận hành

Hướng dẫn vận hành
Hướng dẫn vận hành
Hướng dẫn vận hành


Tất cả các ảnh được hiển thị ở đây chỉ là mô phỏng dành cho mục đích giải thích.
Ảnh thực có thể khác so với ảnh được hiển thị ở đây. Thiết kế và đặc tính kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần thông báo.