Bàn phím tiêu chuẩn

Bàn phím tiêu chuẩn

Những chức năng cơ bản thiết yếu gồm một tập hợp đa dạng các âm và nhịp chất lượng cao.

Dòng sản phẩm

CT-X800

CT-X800

Cải thiện trải nghiệm chơi đàn organ với sự kết hợp giữa âm thanh chất lượng cao và trải nghiệm trình diễn mạnh mẽ

 • Nguồn âm thanh AiX
 • 61 phím
 • Phản hồi chạm: 3 mức nhạy
 • Phức điệu tối đa 48
 • 600 âm cài sẵn
CT-X700

CT-X700

Bất cứ ai cũng có thể tự do trình diễn với khả năng biểu cảm phong phú của Nguồn âm thanh AiX

 • Nguồn âm thanh AiX
 • 61 phím
 • Phản hồi chạm: 3 mức nhạy
 • Phức điệu tối đa 48
 • 600 âm cài sẵn
 • 61 phím
 • Phản hồi chạm: 2 mức nhạy
 • Phức điệu tối đa 48
 • 600 âm cài sẵn
 • Phức điệu tối đa 12
 • 100 âm cài sẵn
 • 76 phím
 • Phản hồi chạm: 2 mức nhạy
 • Phức điệu tối đa 48
 • 600 âm cài sẵn
 • 61 phím
 • Phản hồi chạm: 2 mức nhạy
 • Phức điệu tối đa 48
 • 600 âm cài sẵn
 • 61 phím
 • Phản hồi chạm: 2 mức nhạy
 • Phức điệu tối đa 48
 • 400 âm cài sẵn
 • Chế độ nhạc khiêu vũ
  Chế độ nhạc khiêu vũ
 • 61 phím
 • Phản hồi chạm: 2 mức nhạy
 • Phức điệu tối đa 48
 • 400 âm cài sẵn
 • 61 phím
 • Phức điệu tối đa 48
 • 400 âm cài sẵn
 • Chế độ nhạc khiêu vũ
  Chế độ nhạc khiêu vũ
 • 61 phím
 • Phức điệu tối đa 48
 • 400 âm cài sẵn
 • Chế độ nhạc khiêu vũ
  Chế độ nhạc khiêu vũ
 • Phức điệu tối đa 12
 • 100 âm cài sẵn
 • 61 phím
 • Phức điệu tối đa 48
 • 400 âm cài sẵn
 • 61 phím
 • Phức điệu tối đa 32
 • 120 âm cài sẵn
 • Chế độ nhạc khiêu vũ
  Chế độ nhạc khiêu vũ
 • 61 phím
 • Phức điệu tối đa 32
 • 120 âm cài sẵn
 • Chế độ nhạc khiêu vũ
  Chế độ nhạc khiêu vũ
 • 61 phím
 • Phức điệu tối đa 12
 • 100 âm cài sẵn

Bàn phím Casiotone

CT-S100

CT-S100

Biện pháp đơn giản để làm quen với âm nhạc với một phong cách chơi nhạc mới.

CT-S200

CT-S200

Chọn màu trong hệ màu pop color. Tận hưởng nhạc khiêu vũ.

CT-S300

CT-S300

Nhấn Núm điều chỉnh cường độ âm thanh và Phản hồi chạm để có được âm thanh hay nhất.

Liên kết có Liên quan