Bàn phím tiêu chuẩn

Bàn phím tiêu chuẩn

Dòng sản phẩm

CT-X800

CT-X800

Cải thiện trải nghiệm chơi đàn organ với sự kết hợp giữa âm thanh chất lượng cao và trải nghiệm trình diễn mạnh mẽ

 • Nguồn âm thanh AiX
 • 61 phím
 • Phản hồi chạm: 3 mức nhạy
 • Phức điệu tối đa 48
 • 600 âm cài sẵn
CT-X700

CT-X700

Bất cứ ai cũng có thể tự do trình diễn với khả năng biểu cảm phong phú của Nguồn âm thanh AiX

 • Nguồn âm thanh AiX
 • 61 phím
 • Phản hồi chạm: 3 mức nhạy
 • Phức điệu tối đa 48
 • 600 âm cài sẵn
 • 61 phím
 • Phản hồi chạm: 2 mức nhạy
 • Phức điệu tối đa 48
 • 600 âm cài sẵn
 • Phức điệu tối đa 12
 • 100 âm cài sẵn
 • 76 phím
 • Phản hồi chạm: 2 mức nhạy
 • Phức điệu tối đa 48
 • 600 âm cài sẵn
 • 61 phím
 • Phản hồi chạm: 2 mức nhạy
 • Phức điệu tối đa 48
 • 600 âm cài sẵn
 • 61 phím
 • Phản hồi chạm: 2 mức nhạy
 • Phức điệu tối đa 48
 • 400 âm cài sẵn
 • Chế độ nhạc khiêu vũ
  Chế độ nhạc khiêu vũ
 • 61 phím
 • Phản hồi chạm: 2 mức nhạy
 • Phức điệu tối đa 48
 • 400 âm cài sẵn
 • 61 phím
 • Phức điệu tối đa 48
 • 400 âm cài sẵn
 • Chế độ nhạc khiêu vũ
  Chế độ nhạc khiêu vũ
 • 61 phím
 • Phức điệu tối đa 48
 • 400 âm cài sẵn
 • Chế độ nhạc khiêu vũ
  Chế độ nhạc khiêu vũ
 • Phức điệu tối đa 12
 • 100 âm cài sẵn
 • 61 phím
 • Phức điệu tối đa 48
 • 400 âm cài sẵn
 • 61 phím
 • Phức điệu tối đa 32
 • 120 âm cài sẵn
 • Chế độ nhạc khiêu vũ
  Chế độ nhạc khiêu vũ
 • 61 phím
 • Phức điệu tối đa 32
 • 120 âm cài sẵn
 • Chế độ nhạc khiêu vũ
  Chế độ nhạc khiêu vũ
 • 61 phím
 • Phức điệu tối đa 12
 • 100 âm cài sẵn

Casiotone

CT-S100

CT-S100

Biện pháp đơn giản để làm quen với âm nhạc với một phong cách chơi nhạc mới.

CT-S200

CT-S200

Chọn màu trong hệ màu pop color. Tận hưởng nhạc khiêu vũ.

CT-S300

CT-S300

Nhấn Núm điều chỉnh cường độ âm thanh và Phản hồi chạm để có được âm thanh hay nhất.

Liên kết có Liên quan