Bàn phím tiêu chuẩn

Standard Keyboards

Dòng sản phẩm

CT-X800

CT-X800

Cải thiện trải nghiệm chơi đàn organ với sự kết hợp giữa âm thanh chất lượng cao và trải nghiệm trình diễn mạnh mẽ

 • Nguồn âm thanh AiX
 • Phức điệu tối đa 48
 • 600 âm cài sẵn
CT-X700

CT-X700

Bất cứ ai cũng có thể tự do trình diễn với khả năng biểu cảm phong phú của Nguồn âm thanh AiX

 • Nguồn âm thanh AiX
 • Phức điệu tối đa 48
 • 600 âm cài sẵn
 • Phức điệu tối đa 48
 • 600 âm cài sẵn
 • Phức điệu tối đa 12
 • 100 âm cài sẵn
 • Phức điệu tối đa 48
 • 600 âm cài sẵn
 • Phức điệu tối đa 48
 • 600 âm cài sẵn
 • Phức điệu tối đa 48
 • 400 âm cài sẵn
 • Chế độ nhạc khiêu vũ
  Chế độ nhạc khiêu vũ
 • Kết nối với APP
  Kết nối với APP
 • Phức điệu tối đa 48
 • 400 âm cài sẵn
 • Phức điệu tối đa 48
 • 400 âm cài sẵn
 • Chế độ nhạc khiêu vũ
  Chế độ nhạc khiêu vũ
 • Kết nối với APP
  Kết nối với APP
 • Phức điệu tối đa 48
 • 400 âm cài sẵn
 • Chế độ nhạc khiêu vũ
  Chế độ nhạc khiêu vũ
 • Kết nối với APP
  Kết nối với APP
 • Phức điệu tối đa 12
 • 100 âm cài sẵn
 • Phức điệu tối đa 48
 • 400 âm cài sẵn
 • Phức điệu tối đa 32
 • 120 âm cài sẵn
 • Chế độ nhạc khiêu vũ
  Chế độ nhạc khiêu vũ
 • Phức điệu tối đa 32
 • 120 âm cài sẵn
 • Chế độ nhạc khiêu vũ
  Chế độ nhạc khiêu vũ
 • Phức điệu tối đa 12
 • 100 âm cài sẵn

Liên kết có Liên quan