Giới thiệu về Giải thưởng Red Dot Award

Giải thưởng Red Dot Award đã có lịch sử hơn 60 năm và là một trong ba giải thưởng thiết kế hàng đầu thế giới. Giải thưởng này được thành lập vào năm 1955 bởi tổ chức thiết kế từ Đức, Design Zentrum Nordrhein-Westfalen. PX-S1000 đã giành được giải thưởng Red Dot Award 2020 trong Danh mục sản phẩm, nổi bật khỏi hơn 6.500 sản phẩm trên toàn thế giới, bao gồm ô tô, thiết bị gia dụng, hàng hóa gia dụng và tòa nhà.

Giải thưởng Red Dot Award 2020