SA-76

  • 44 phím cỡ nhỏ
  • 100 âm và 50 nhịp điệu
  • 0,8W+0,8W

44 phím
Phức điệu tối đa 8
100 âm cài sẵn
50 nhịp điệu cài sẵn
10 giai điệu
10 giai điệu
Đầu ra khuếch đại : 0,8W + 0,8W

Các tính năng

LITTLE BROWN JUG

Màn hình dễ đọc (LCD)

Màn hình dễ đọc (LCD)

Chỉ ra âm, nhịp điệu, số bài hát, nhịp, nhịp độ, nốt được chơi.

Tập hợp âm đơn

Tập hợp âm đơn

Nút âm PIANO, ORGAN.

Chức năng tập đàn với chế độ bật/tắt giai điệu

Một thao tác đơn giản tắt phần giai điệu của một âm cài sẵn.

Các tính năng và chức năng toàn diện

44 PHÍM CỠ NHỎ

giai điệu bật/tắt

5 phím nhấn bao gồm 2 âm gõ Ấn Độ

5 phím nhấn bao gồm 2 âm gõ Ấn Độ

Rãnh nhỏ có sẵn giúp mang theo dễ dàng

Rãnh nhỏ có sẵn giúp mang theo dễ dàng

Khuyên dùng

Liên kết có Liên quan