Tùy chọn

Chân đế đặc biệt


 • CS-68PBK

 • CS-68PWE

Bàn đạp


 • SP-20

 • SP-3

 • SP-34

Ghế ngồi


 • CB-7BK

  W 600 x D 300 x H 506 mm *Không bao gồm thiết bị phụ trợ


 • CB-7BN

  W 600 x D 300 x H 506 mm *Không bao gồm thiết bị phụ trợ


 • CB-7WE

  W 600 x D 300 x H 506 mm *Không bao gồm thiết bị phụ trợ

Túi vận chuyển


 • SC-800P

Bộ đổi nguồn AC


 • AD-A12150LW

Khuyên dùng

Liên kết có Liên quan