PX-560MLựa chọn

Tùy chọn

Chân đế đặc biệt


 • CS-67PBK

  W 1318,0 x D 682,3 x H 283,5 mm *Không bao gồm thiết bị phụ trợ


 • CS-67PWE

  W 1318,0 x D 682,3 x H 283,5 mm *Không bao gồm thiết bị phụ trợ

Bàn đạp


 • SP-20

 • SP-3

 • SP-33

Ghế ngồi


 • CB-7BK

  W 600 x D 300 x H 506 mm *Không bao gồm thiết bị phụ trợ


 • CB-7BN

  W 600 x D 300 x H 506 mm *Không bao gồm thiết bị phụ trợ


 • CB-7WE

  W 600 x D 300 x H 506 mm *Không bao gồm thiết bị phụ trợ

Túi vận chuyển


 • SC-700P

  W 1410 x D 170 x H 290 mm *Không bao gồm thiết bị phụ trợ

Bộ đổi nguồn AC


 • AD-A12150LW

Khuyên dùng

Liên kết có Liên quan