LK-127

  • 61 phím, 12 phức điệu
  • 100 âm và 50 nhịp điệu
  • 2W+2W

61 phím
Phức điệu tối đa 12
100 âm cài sẵn
50 nhịp điệu cài sẵn
100 giai điệu
100 giai điệu
Chức năng tập đàn
Chức năng tập đàn
Hệ thống làm sáng phím đàn
Hệ thống làm sáng phím đàn
Đầu ra khuếch đại : 2W + 2W

Các tính năng

Hệ thống làm sáng phím đàn và bài học 3 bước

Bài học 3 bước Thực hiện theo hiển thị sáng trên bàn phím để học cách chơi bàn phím theo tốc độ của riêng bạn.

Tập đàn theo 3 bước

Thực hiện theo hiển thị sáng trên bàn phím để học cách chơi bàn phím theo tốc độ của riêng bạn.

Đèn báo căn thời gian (LCD)

Đèn báo căn thời gian trên màn hình dạy bạn cách căn thời gian chính xác khi chơi bàn phím.

Hướng dẫn ngón đàn bằng giọng nói

Hướng dẫn ngón đàn bằng giọng nói

Nếu bàn phím phát hiện cách chơi của bạn bị trễ hoặc ngừng lại, hoặc bạn chơi nhầm nốt nhạc, giọng nói người mô phỏng nói ra số để cho bạn biết bạn cần sử dụng ngón đàn nào để chơi nốt nhạc tiếp theo.

  • *Bài học 3 bước Chỉ bước 1 và bước 2.

Nút lựa chọn phần tay phải và tay trái

  • *Chỉ với giai điệu hai tay cài sẵn. Các giai điệu khác chỉ cho phép luyện bài học tay phải.

Màn hình được thiết kế để hỗ trợ cho bài học

Màn hình được thiết kế để hỗ trợ cho bài học

100 Giai điệu kho bài hátvới Sách bài hát

100 âm sắc Kho bài hát với Sách bài hát

  • *Do giới hạn bản quyền, một số tác phẩm và giai điệu không thể đưa vào sách bài hát.

Khuyên dùng

Liên kết có Liên quan