Tùy chọn

Chân đế đặc biệt


 • CS-4B

  W 696 x D 570 x H 697 mm *Không bao gồm thiết bị phụ trợ


 • CS-7W

  W 950 x D 547 x H 707 mm *Không bao gồm thiết bị phụ trợ

Bàn đạp


 • SP-20

 • SP-3

Ghế ngồi


 • CB-7BK

  W 600 x D 300 x H 506 mm *Không bao gồm thiết bị phụ trợ


 • CB-7BN

  W 600 x D 300 x H 506 mm *Không bao gồm thiết bị phụ trợ


 • CB-7WE

  W 600 x D 300 x H 506 mm *Không bao gồm thiết bị phụ trợ

Bộ đổi nguồn AC


 • AD-E95100L

Khuyên dùng

Liên kết có Liên quan