CT-S1

  • MỚI
Trắng Đen Đỏ

Phong cách của bạn, Phím đàn của bạn

Biến thể màu

Xem các biến thể màu bằng cách bấm vào lát xếp.

61 phím
Phản hồi chạm: 3 mức nhạy
Phức điệu tối đa 64
61 âm cài sẵn

Các tính năng

Khuyên dùng

Liên kết có Liên quan