Tùy chọn

Chân đế đặc biệt


  • CS-2X

    W567 X D520 X H789mm hoặc W718 X D520 X H675mm

Ghế ngồi


  • CB-7BK

    W 600 x D 300 x H 506 mm *Không bao gồm thiết bị phụ trợ


  • CB-7BN

    W 600 x D 300 x H 506 mm *Không bao gồm thiết bị phụ trợ

Bộ đổi nguồn AC


  • AD-E95100L

Khuyên dùng

Liên kết có Liên quan