Tùy chọn

Chân đế đặc biệt


  • CS-44P

    W 1304,4 x D 373,2 x H 631,6 mm *Không bao gồm thiết bị phụ trợ

Bàn đạp


  • SP-20

  • SP-3

Ghế ngồi


  • CB-7BK

    W 600 x D 300 x H 506 mm *Không bao gồm thiết bị phụ trợ

Bộ đổi nguồn AC


  • AD-A12150LW

Khuyên dùng

Liên kết có Liên quan