Đàn piano kỹ thuật số Privia

Đàn piano kỹ thuật số Privia

Dòng sản phẩm

PX-S3000

PX-S3000

Cảm giác phím và âm thanh piano trung thực, cùng khám phá kho điệu đệm và âm sắc phong phú.

 • Nguồn âm thanh AiR
 • Bàn phím sử dụng công nghệ Smart Scaled Hammer Action
 • Phức điệu tối đa 192
 • 700 âm cài sẵn
 • Chạy bằng pin / bộ đổi nguồn AC
  Chạy bằng pin / bộ đổi nguồn AC
 • Kết nối với APP
  Kết nối với APP
PX-S1000

PX-S1000

Biến thể màu

 • PX-S1000 màu đỏ
 • PX-S1000 Đen
 • PX-S1000 Trắng

Trải nghiệm đàn piano Privia mới, cải tiến cả về phong cách lẫn âm thanh.

 • Nguồn âm thanh AiR
 • Bàn phím sử dụng công nghệ Smart Scaled Hammer Action
 • Phức điệu tối đa 192
 • 18 âm cài sẵn
 • Chạy bằng pin / bộ đổi nguồn AC
  Chạy bằng pin / bộ đổi nguồn AC
 • Kết nối với APP
  Kết nối với APP
 • Nguồn âm thanh AiR
 • Bàn phím hoạt động dạng gõ
 • Phức điệu tối đa 256
 • Nguồn âm thanh AiR
 • Bàn phím hoạt động dạng gõ
 • Phức điệu tối đa 256
 • 650 âm cài sẵn
 • Nguồn âm thanh AiR
 • Bàn phím hoạt động dạng gõ
 • Phức điệu tối đa 128
 • 550 âm cài sẵn
PX-160

PX-160

Biến thể màu

 • PX-160 Champagne gold
 • PX-160 Black
 • Nguồn âm thanh AiR
 • Bàn phím hoạt động dạng gõ
 • Phức điệu tối đa 128
 • 18 âm cài sẵn
PX-870

PX-870

Biến thể màu

 • PX-870 Black wood tone finish
 • PX-870 White wood tone finish
 • PX-870 Oak tone finish
 • Nguồn âm thanh AiR
 • Bàn phím hoạt động dạng gõ
 • Phức điệu tối đa 256
 • 19 âm cài sẵn
 • Kết nối với APP
  Kết nối với APP
 • Nguồn âm thanh AiR
 • Bàn phím hoạt động dạng gõ
 • Phức điệu tối đa 128
 • 250 âm cài sẵn
PX-770

PX-770

Biến thể màu

 • PX-770 Black wood tone finish
 • PX-770 White wood tone finish
 • PX-770 Oak tone finish
 • Nguồn âm thanh AiR
 • Bàn phím hoạt động dạng gõ
 • Phức điệu tối đa 128
 • 19 âm cài sẵn
 • Kết nối với APP
  Kết nối với APP

Liên kết có Liên quan