Bàn phím phát sáng

Key Lighting Keyboards

Các tính năng bài học hữu ích cùng Hệ thống phím phát sáng giúp cho việc học chơi nhạc cụ thú vị hơn.

Dòng sản phẩm

 • 61 phím
 • Phản hồi chạm: 2 mức nhạy
 • Phức điệu tối đa 48
 • 600 âm cài sẵn
 • 61 phím
 • Phản hồi chạm: 2 mức nhạy
 • Phức điệu tối đa 48
 • 400 âm cài sẵn
 • Chế độ nhạc khiêu vũ
  Chế độ nhạc khiêu vũ
 • 61 phím
 • Phản hồi chạm: 2 mức nhạy
 • Phức điệu tối đa 48
 • 400 âm cài sẵn
 • 61 phím
 • Phản hồi chạm: 2 mức nhạy
 • Phức điệu tối đa 48
 • 400 âm cài sẵn
 • 61 phím
 • Phức điệu tối đa 48
 • 400 âm cài sẵn
 • Chế độ nhạc khiêu vũ
  Chế độ nhạc khiêu vũ
 • 61 phím
 • Phức điệu tối đa 48
 • 400 âm cài sẵn
 • 61 phím
 • Phức điệu tối đa 32
 • 120 âm cài sẵn
 • Chế độ nhạc khiêu vũ
  Chế độ nhạc khiêu vũ
 • 61 phím
 • Phức điệu tối đa 32
 • 120 âm cài sẵn
 • Chế độ nhạc khiêu vũ
  Chế độ nhạc khiêu vũ
 • 61 phím
 • Phức điệu tối đa 12
 • 100 âm cài sẵn
 • 61 phím
 • Phức điệu tối đa 12
 • 100 âm cài sẵn

Bàn phím Casiotone

CT-S100

LK-S250

Tận hưởng niềm vui khi tập luyện với Hệ thống phím phát sáng.

Liên kết có Liên quan