Bàn phím phát sáng

Key Lighting Keyboards

Dòng sản phẩm

 • Phức điệu tối đa 48
 • 600 âm cài sẵn
 • Phức điệu tối đa 48
 • 400 âm cài sẵn
 • Chế độ nhạc khiêu vũ
  Chế độ nhạc khiêu vũ
 • Kết nối với APP
  Kết nối với APP
 • Phức điệu tối đa 48
 • 400 âm cài sẵn
 • Phức điệu tối đa 48
 • 400 âm cài sẵn
 • Phức điệu tối đa 48
 • 400 âm cài sẵn
 • Chế độ nhạc khiêu vũ
  Chế độ nhạc khiêu vũ
 • Phức điệu tối đa 48
 • 400 âm cài sẵn
 • Phức điệu tối đa 32
 • 120 âm cài sẵn
 • Chế độ nhạc khiêu vũ
  Chế độ nhạc khiêu vũ
 • Phức điệu tối đa 32
 • 120 âm cài sẵn
 • Chế độ nhạc khiêu vũ
  Chế độ nhạc khiêu vũ
 • Phức điệu tối đa 12
 • 100 âm cài sẵn
 • Phức điệu tối đa 12
 • 100 âm cài sẵn

Liên kết có Liên quan