CELVIANO Grand Hybrid

CELVIANO Grand Hybrid

Đàn Piano huyền thoại ba trong một

Dòng sản phẩm

GP-510BP

GP-510BP

Mẫu hàng đầu CELVIANO Grand Hybrid mang đến hiệu suất cao cấp.

 • Nguồn âm thanh AiR Grand
 • Phím gỗ
 • Số phím 88
  Số phím 88
 • Bàn phím hoạt động dạng gõ lớn tự nhiên
 • Phản hồi chạm: 5 mức nhạy
 • Phức điệu tối đa 256
 • 35 âm cài sẵn
GP-310

GP-310

Biến thể màu

 • GP-310 Lớp phủ ngoài tông màu mun đen
 • GP-310 Lớp phủ ngoài tông màu trắng gỗ thông

CELVIANO Grand Hybrid với lớp phủ ngoài màu gỗ sơn tiêu vân nhỏ.

 • Nguồn âm thanh AiR Grand
 • Phím gỗ
 • Số phím 88
  Số phím 88
 • Bàn phím hoạt động dạng gõ lớn tự nhiên
 • Phản hồi chạm: 5 mức nhạy
 • Phức điệu tối đa 256
 • 26 âm cài sẵn
 • Nguồn âm thanh AiR Grand
 • Phím gỗ
 • Số phím 88
  Số phím 88
 • Bàn phím hoạt động dạng gõ lớn tự nhiên
 • Phản hồi chạm: 5 mức nhạy
 • Phức điệu tối đa 256
 • 35 âm cài sẵn
 • Nguồn âm thanh AiR Grand
 • Phím gỗ
 • Số phím 88
  Số phím 88
 • Bàn phím hoạt động dạng gõ lớn tự nhiên
 • Phản hồi chạm: 5 mức nhạy
 • Phức điệu tối đa 256
 • 35 âm cài sẵn
 • Nguồn âm thanh AiR Grand
 • Phím gỗ
 • Số phím 88
  Số phím 88
 • Bàn phím hoạt động dạng gõ lớn tự nhiên
 • Phản hồi chạm: 5 mức nhạy
 • Phức điệu tối đa 256
 • 26 âm cài sẵn
 • Nguồn âm thanh AiR Grand
 • Phím gỗ
 • Số phím 88
  Số phím 88
 • Bàn phím hoạt động dạng gõ lớn tự nhiên
 • Phản hồi chạm: 5 mức nhạy
 • Phức điệu tối đa 256
 • 26 âm cài sẵn

Liên kết có Liên quan