Đàn Piano kỹ thuật số CELVIANO

CELVIANO Digital Pianos

Dòng sản phẩm

 • Nguồn âm thanh AiR Grand
 • Bàn phím hoạt động dạng gõ
 • Phức điệu tối đa 256
 • 26 âm cài sẵn
 • Nguồn âm thanh AiR
 • Bàn phím hoạt động dạng gõ
 • Phức điệu tối đa 256
 • 250 âm cài sẵn
AP-470

AP-470

Biến thể màu

 • AP-470 Black wood tone finish
 • AP-470 Oak tone finish
 • AP-470 White wood tone finish
 • Nguồn âm thanh AiR
 • Bàn phím hoạt động dạng gõ
 • Phức điệu tối đa 256
 • 22 âm cài sẵn
 • Kết nối với APP
  Kết nối với APP
AP-460

AP-460

Biến thể màu

 • AP-460 Black wood tone finish
 • AP-460 Oak tone finish
 • AP-460 White wood tone finish
 • Nguồn âm thanh AiR
 • Bàn phím hoạt động dạng gõ
 • Phức điệu tối đa 256
 • 18 âm cài sẵn
AP-270

AP-270

Biến thể màu

 • AP-270 Black wood tone finish
 • AP-270 Oak tone finish
 • AP-270 White wood tone finish
 • Nguồn âm thanh AiR
 • Bàn phím hoạt động dạng gõ
 • Phức điệu tối đa 192
 • 22 âm cài sẵn
 • Kết nối với APP
  Kết nối với APP
AP-260

AP-260

Biến thể màu

 • AP-260 Oak tone finish
 • AP-260 Black wood tone finish
 • Nguồn âm thanh AiR
 • Bàn phím hoạt động dạng gõ
 • Phức điệu tối đa 128
 • 18 âm cài sẵn

Liên kết có Liên quan