CELVIANO

CELVIANO Digital Pianos

Dành cho người yêu cầu trải nghiệm chơi đàn chất lượng cao đích thực.

Dòng sản phẩm

AP-710

AP-710

Nguồn âm thanh AiR Grand đột phá và được cải tiến hơn.

 • Nguồn âm thanh AiR Grand
 • Số phím 88
  Số phím 88
 • Bàn phím hoạt động dạng gõ
 • Phản hồi chạm: 3 mức nhạy
 • Phức điệu tối đa 256
 • 26 âm cài sẵn
 • Nguồn âm thanh AiR Grand
 • Số phím 88
  Số phím 88
 • Bàn phím hoạt động dạng gõ
 • Phản hồi chạm: 3 mức nhạy
 • Phức điệu tối đa 256
 • 26 âm cài sẵn
 • Nguồn âm thanh AiR
 • Số phím 88
  Số phím 88
 • Bàn phím hoạt động dạng gõ
 • Phản hồi chạm: 3 mức nhạy
 • Phức điệu tối đa 256
 • 250 âm cài sẵn
AP-470

AP-470

Biến thể màu

 • AP-470 Lớp phủ ngoài tông màu mun đen
 • AP-470 Lớp phủ ngoài tông màu gỗ sồi
 • AP-470 Lớp phủ ngoài tông màu trắng gỗ thông
 • Nguồn âm thanh AiR
 • Số phím 88
  Số phím 88
 • Bàn phím hoạt động dạng gõ
 • Phản hồi chạm: 3 mức nhạy
 • Phức điệu tối đa 256
 • 22 âm cài sẵn
AP-460

AP-460

Biến thể màu

 • AP-460 Lớp phủ ngoài tông màu mun đen
 • AP-460 Lớp phủ ngoài tông màu gỗ sồi
 • AP-460 Lớp phủ ngoài tông màu trắng gỗ thông
 • Nguồn âm thanh AiR
 • Số phím 88
  Số phím 88
 • Bàn phím hoạt động dạng gõ
 • Phản hồi chạm: 3 mức nhạy
 • Phức điệu tối đa 256
 • 18 âm cài sẵn
AP-270

AP-270

Biến thể màu

 • AP-270 Lớp phủ ngoài tông màu mun đen
 • AP-270 Lớp phủ ngoài tông màu gỗ sồi
 • AP-270 Lớp phủ ngoài tông màu trắng gỗ thông
 • Nguồn âm thanh AiR
 • Số phím 88
  Số phím 88
 • Bàn phím hoạt động dạng gõ
 • Phản hồi chạm: 3 mức nhạy
 • Phức điệu tối đa 192
 • 22 âm cài sẵn
AP-260

AP-260

Biến thể màu

 • AP-260 Lớp phủ ngoài tông màu gỗ sồi
 • AP-260 Lớp phủ ngoài tông màu mun đen
 • Nguồn âm thanh AiR
 • Số phím 88
  Số phím 88
 • Bàn phím hoạt động dạng gõ
 • Phản hồi chạm: 3 mức nhạy
 • Phức điệu tối đa 128
 • 18 âm cài sẵn

Liên kết có Liên quan