Máy tính dành cho nhà kho

Dòng sản phẩm

 • Loại để bàn mini
  Loại để bàn mini
 • DIGIT
  12 chữ số
 • Tính số dư
  Tính số dư
 • Tax calculation
  Tính thuế
 • Năng lượng mặt trời và pin
  Năng lượng mặt trời và pin

Tính năng

Tính toán số lượng hộp các tông chuyển hàng và số lượng bán phần chỉ với một bước!

Máy tính cửa hàng

Tính số dư

Tính nhanh thương số và số dư

CHỨC NĂNG CHANGE

Tính ngày và thời gian

Hữu ích cho việc kiểm soát hàng trữ kho và quản lý nhân công

CHI PHÍ, GIÁ BÁN VÀ LỢI NHUẬN

Máy tính đặc biệt được trang bị chức năng tính số dư, hiển thị số dư từ phép chia để mang lại hiệu quả cao hơn trong các hoạt động quản lý kho hàng

Tính số dư

Trong kho hàng, máy tính được sử dụng trong kiểm tra nghiệm thu, kiểm kê hàng hóa và lấy hàng.

Chức năng tính toán số dư giúp tăng hiệu quả hoạt động

CHỨC NĂNG CHANGE
CHI PHÍ, GIÁ BÁN VÀ LỢI NHUẬN

Ví dụ

Khi số lượng hàng vận chuyển được yêu cầu là 960 món hàng và số lượng hàng chứa trong mỗi thùng vận chuyển là 360 món hàng, cần bao nhiêu hộp và còn thừa bao nhiêu món hàng?

Máy tính thông thường

Cần thực hiện ba phép tính.

CHỨC NĂNG CHANGE

MP-12R

Số dư được hiển thị với một phép tính duy nhất.

CHI PHÍ, GIÁ BÁN VÀ LỢI NHUẬN

TÍNH NGÀY VÀ THỜI GIAN

VD 1

Nếu một loại sản phẩm nhất định hết hạn sau 120 ngày kể từ ngày sản xuất, sản phẩm sẽ hết hạn vào ngày nào nếu được sản xuất vào ngày 14 tháng 7?

CHỨC NĂNG CHANGE

VD 2

Nhân viên đã làm việc 7 giờ và 53 phút một ngày và 8 giờ và 38 phút vào ngày hôm sau. Cả hai ngày đó nhân viên đã làm việc trong bao lâu?

CHI PHÍ, GIÁ BÁN VÀ LỢI NHUẬN

Liên kết có Liên quan