Hiển thị như trong sách giáo khoa

Dòng sản phẩm

 

Tính năng

Hiển thị như trong sách giáo khoa

Định dạng hiển thị như trong sách giáo khoa!

Kiểu máy dành cho lớp học giúp việc giảng dạy và học tập thật dễ dàng!
Phương trình và các kết quả tính toán được hiển thị ở định dạng sách giáo khoa.

NATURAL-V.P.A.M

Dữ liệu nhập như vốn có

Biểu thức nhập và các phép toán số học hiển thị như chúng xuất hiện ở dạng viết.

Dữ liệu nhập như vốn có

Dữ liệu xuất như vốn có

Các kết quả tính toán xuất hiện ở cùng định dạng như khi được viết.

Dữ liệu xuất như vốn có

Màn hình hiển thị dấu chấm đầy đủ

Phương trình và dữ liệu thống kê được hiển thị ở định dạng rõ ràng, dễ đọc.

Màn hình hiển thị dấu chấm đầy đủ

* Bạn cũng có thể sử dụng phương thức nhập quy ước.

Được trang bị tính năng Hiển thị như trong sách giáo khoa và các tính năng hỗ trợ lớp học đáng giá khác!

Nổi bật với định dạng Hiển thị như trong sách giáo khoa để hiển thị các phương trình và kết quả tính toán giống như chúng xuất hiện trong sách giáo khoa!

Các ví dụ minh họa cho tính năng Hiển thị như trong sách giáo khoa

Liên kết có Liên quan