SX-100

SX-100

Đóng

 • Màu sắc có thể hơi khác so với gốc.

SX-100

Loại di động
Loại di động
DIGIT
8 chữ số

Đặc điểm kỹ thuật

 • Loại di động
  Loại di động

 • DIGIT
  8 chữ số

 • Regular percent
  Phần trăm thông thường Các tính toán phần trăm thông thường.

 • Năng lượng mặt trời và pin
  Năng lượng mặt trời và pin Chế độ sử dụng năng lượng mặt trời được bật khi đủ sáng, chế độ pin được bật khi không đủ sáng.

 • Large display
  Màn hình lớn Màn hình lớn, dễ đọc.

Kích thước vỏ / tổng trọng lượng

 • Kích thước (Sâu × Rộng × Cao) : 110,5×91×9,4mm
 • Trọng lượng : 55g

Khuyên dùng

Liên kết có Liên quan