SL-100L

SL-100L

Đóng

 • Màu sắc có thể hơi khác so với gốc.

SL-100L

Loại có nắp gập
Loại có nắp gập
DIGIT
8 chữ số

Đặc điểm kỹ thuật

 • Loại có nắp gập
  Loại có nắp gập

 • DIGIT
  8 chữ số

 • Regular percent
  Phần trăm thông thường Các tính toán phần trăm thông thường.

 • Năng lượng mặt trời và pin
  Năng lượng mặt trời và pin Chế độ sử dụng năng lượng mặt trời được bật khi đủ sáng, chế độ pin được bật khi không đủ sáng.

 • Large display
  Màn hình lớn Màn hình lớn, dễ đọc.

Kích thước vỏ / tổng trọng lượng

 • Kích thước (Sâu × Rộng × Cao) : 110,5×91×9,4mm
 • Trọng lượng : 55g

Khuyên dùng

Liên kết có Liên quan