SL-1000SC-GY

SL-1000SC-GY

Đóng

  • Màu sắc có thể hơi khác so với gốc.

SL-1000SC-GY

Loại di động
Loại di động
DIGIT
10 chữ số

Biến thể màu

Đặc điểm kỹ thuật

  • Loại di động
    Loại di động

  • DIGIT
    10 chữ số

  • Tax calculation
    Tính thuế Tự động tính toán giá cộng thuế, giá trừ thuế, khoản chiết khấu, giá bán, số tiền thuế, số tiền giảm giá và số tiền lãi.

  • Năng lượng mặt trời và pin
    Năng lượng mặt trời và pin Chế độ sử dụng năng lượng mặt trời được bật khi đủ sáng, chế độ pin được bật khi không đủ sáng.

  • Function command signs
    Các biểu tượng lệnh hàm Ký hiệu (+, -, ×, ÷) trên màn hình cho biết trạng thái của thao tác bạn hiện đang thực hiện.

  • Key rollover
    Nhấn đồng thời phím Các thao tác phím được lưu trữ trong bộ nhớ đệm, nhờ vậy sẽ không bị mất dữ liệu ngay cả khi nhập với tốc độ cao.

  • Extra Large display
    Màn hình cực lớn Màn hình lớn hơn giúp đọc nhiều dữ liệu dễ dàng hơn.

  • Plastic keys
    Các phím dẻo Được thiết kế và chế tạo để dễ dàng thao tác.

  • Profit margin percent
    Phần trăm tỷ lệ lợi nhuận Phím " % " cho phép truy cập nhanh vào giá và lợi nhuận đồng thời cung cấp các bổ trợ, chiết khấu, tỷ lệ và các giá trị tăng/giảm.

  • metal Faceplate
    Bề mặt bằng kim loại Vỏ bền chịu được va đập mạnh.

Kích thước vỏ / tổng trọng lượng

  • Kích thước (Sâu × Rộng × Cao) : 120×71×8,7mm
  • Trọng lượng : 55g

Khuyên dùng

Liên kết có Liên quan